hka050020u-mcsa02537486_247_fs_hka050020u_bosch_b591_white_pga3_def