hka050020u-mcsa02675300_247_fs_hka050020u_bosch_b591_white_pga1_def